TTV T.O.P

Protocol verantwoord sporten Tafeltennisvereniging TOP

Ingangsdatum: 5 juni 2021

Na consultatie van de regels en communicatie door de overheid, de NTTB en de Vereniging

Sport en Gemeenten heeft het bestuur uit oogpunt van risicobeheersing het Protocol
verantwoord sporten bijgewerkt. Hierom zijn er ventilatie- en hygiënemaatregelen getroffen,
is de zaal ‘coronaproof’ ingedeeld en gelden de volgende regels:
  Bij binnenkomst wordt iedereen geacht te voldoen aan de gezondheidscheck
  Bij binnenkomst dienen direct de handen te worden ontsmet
  Iedereen dient zich te laten registreren (aan de bar)
  Het aantal sporters en eventuele begeleiders is niet groter dan noodzakelijk voor de training of wedstrijd
  Er wordt zonder publiek gespeeld (N.B. sporters die even moeten wachten op hun
volgende training/wedstrijd worden niet aangeduid als publiek)
  Er mogen maximaal 50 personen (vanaf 18 jaar) aanwezig zijn (exclusief personeel)
  Voor personen tot en met 17 jaar zijn groepslessen en competitiewedstrijden toegestaan
  Voor personen vanaf 18 jaar zijn onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club toegestaan, maar competitiewedstrijden nog niet
  Personen vanaf 27 jaar houden 1,5 meter afstand tot elkaar; tijdens trainingen en
wedstrijden geldt géén afstandsbeperking, maar dat wordt wel geadviseerd
  De kleedkamers en douches zijn weer toegankelijk en de sportkantine is weer opengesteld
  Gebruik voor zover mogelijk alleen eigen materiaal en vermijd contact met ander(mans) materiaal
  Er wordt geen dubbelspel gespeeld
  Tijdens een training of wedstrijd wordt er niet van speelhelft gewisseld
  Vanwege de beperkte ruimte in de kantine, mogen consumpties worden meegenomen (naar de beschikbare plekken) in de zaal
Omwille van de gezondheid van leden, vrijwilligers en bezoekers wordt vertrouwd op de eigen verantwoordelijkheid van iedereen om de regels na te leven.