TTV T.O.P

Lidmaatschap

Contributie

Senioren competitie € 14,00 per maand
Senioren recreanten € 10,00 per maand
Junioren € 7,00 per maand

Rekeningnummer: NL55 RBRB 0827 5254 43
ten name vanTafeltennisvereniging TOP

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen kan per 1 december of per 1 juni.
Indien opgezegd wordt na deze data, dan is nog een half jaar contributie verschuldigd

Aan- en afmelden van leden bij Jan Pos (ledenadministratie)
E-mail: ledenadministratie@ttv-top.nl
Bij opzeggen dient u bij de bank zelf de betaling stop te zetten.

Indien men geen competitie meer wil spelen maar wel lid van onze vereniging wil blijven, dan moet dit worden doorgegeven aan G. Krijgsman (wedstrijd secretaris).
Voor contactgegevens zie "Contact".