TTV T.O.P

Protocol verantwoord sporten Tafeltennisvereniging TOP (per 6-11-2021)

Na consultatie van de nieuwe regels en communicatie door de overheid, de NTTB, het NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten heeft het bestuur uit oogpunt van risicobeheersing het Protocol verantwoord sporten bijgewerkt. Hierom zijn er ventilatie- en hygiënemaatregelen getroffen en gelden de volgende regels:

 Om de sportaccommodatie te betreden dient men vanaf 18 jaar een geldig coronatoegangsbewijs te kunnen tonen (inclusief identiteitsbewijs)

 Een coronatoegangsbewijs kan worden overlegd d.m.v. de app ‘CoronaCheck’ of een papieren bewijs; zie https://coronacheck.nl/nl/ voor een toelichting

 Bij binnenkomst wordt iedereen geacht te voldoen aan de gezondheidscheck

 Bij binnenkomst dienen direct de handen te worden ontsmet

 Voor iedereen zijn groepslessen, trainingen en competitiewedstrijden toegestaan (dus ook tegen sporters van een andere club)

 Gebruik voor zover mogelijk alleen eigen materiaal en vermijd contact met ander(mans) materiaal

 Personen vanaf 18 jaar houden zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar; tijdens trainingen en wedstrijden geldt géén afstandsbeperking (ook dubbelspel is mogelijk)

 Wanneer men gebruik maakt van de sportkantine dient men vanaf 13 jaar een geldig coronatoegangsbewijs te kunnen tonen (en vanaf 14 jaar inclusief identiteitsbewijs)

 Vanwege de beperkte ruimte in de kantine, mogen consumpties worden meegenomen (naar de beschikbare plekken) in de zaal

 De kleedkamers en douches zijn toegankelijk

 Om 00.00 uur dient de sportkantine gesloten te worden

Omwille van de gezondheid van leden, vrijwilligers en bezoekers wordt vertrouwd op de eigen verantwoordelijkheid van iedereen om de regels na te leven.