TTV T.O.P

Protocol verantwoord sporten ttv TOP (per 25 september 2021)

De Rijksoverheid heeft op 14 september nieuwe coronamaatregelen aangekondigd, met als ingangsdatum zaterdag 25 september. Het NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden een uitwerking gemaakt die in overeenstemming is met het wettelijk kader wat door de Rijksoverheid wordt gesteld. Zo is het mogelijk om het gedeelte voor de horeca af te scheiden van de rest van de ruimte van de sportkantine zodat het andere deel gebruikt kan blijven worden zonder coronatoegangsbewijs. Voor het Toppunt heeft het bestuur besloten dit ook te doen om tafeltennis te kunnen blijven faciliteren. De precieze uitwerking van de nieuwe coronamaatregelen is te lezen in het bijgewerkte 'Protocol verantwoord sporten'.

Houd er daarom rekening mee dat gevraagd kan worden om een coronatoegangsbewijs te tonen (tezamen met identiteitsbewijs) als je gebruik maakt of wilt maken van het afgescheiden gedeelte voor de horeca.
Als je een andere vereniging of een (afgescheiden) horecagedeelte bezoekt, dien je er ook rekening mee te houden dat je om een coronatoegangsbewijs kan worden gevraagd.
 
Maatregelen per 25 september 2021
 Bij binnenkomst wordt iedereen geacht te voldoen aan de gezondheidscheck
 Bij binnenkomst dienen direct de handen te worden ontsmet
 Om de sportkantine te kunnen blijven gebruiken zonder coronatoegangsbewijs is er alleen nog sprake van een afhaalfunctie en is een horecagedeelte afgescheiden van de looproute
 Wanneer men het afgehaalde eten en drinken nuttigt in het afgescheiden horecagedeelte dient men vanaf 13 jaar een geldig coronatoegangsbewijs te kunnen tonen (tezamen met een identiteitsbewijs, vanaf 14 jaar)
 Een coronatoegangsbewijs kan worden overlegd d.m.v. de app ‘CoronaCheck’ of een papieren bewijs; zie https://coronacheck.nl/nl/ voor een toelichting
 Vanwege het afgescheiden horecagedeelte in de sportkantine, mogen (afgehaalde) consumpties worden meegenomen naar de speelzaal, hiervoor is een coronatoegangsbewijs niet noodzakelijk
 Voor iedereen zijn groepslessen, trainingen en competitiewedstrijden weer toegestaan (dus ook tegen sporters van een andere club)
 Personen vanaf 13 jaar houden gepaste afstand tot elkaar; tijdens trainingen en wedstrijden geldt géén afstandsbeperking (ook dubbelspel is weer mogelijk)
 De kleedkamers en douches zijn toegankelijk
 Gebruik voor zover mogelijk alleen eigen materiaal en vermijd contact met ander(mans) materiaal
 Om 00.00 uur dient de sportkantine gesloten te worden 
 
Omwille van de gezondheid van leden, vrijwilligers en bezoekers wordt vertrouwd op de eigen verantwoordelijkheid van iedereen om de regels na te leven.